ENTER AT,Adrijan Tomše s.p., Celje

HR - Kroatisch
Nudimo prijevoz kamp prikolica i čamca

Vršimo prijevoz plovila sa vašom prikolicom i kamp prikolica u unutarnjem i međunarodnom promjetu.
Kamp prikolice za kampiranje:
• Prijevoz karavana i pomoć pri postavljanju na zemljištu
• Pri prijevozu kamp prikolica, mogu se upotrebiti kombiji i za prijevoz pripadajuće opreme za kampiranje,
• Prijevoz teških i dugih dvoosovinskih NDM karavana do uključujući 2500 kg.


Prijevoz plovila:
• Prijevoz teških i dugih plovila NDM do 2500 kg, širine do 2,55 m duljine ukupno 11 m (prikolica i plovilo ne smije prelaziti dužinu od 11 m)
• Prijevoz plovila od "kontinenta" do mora ili od mora do "kontinenta"
• Prijevoz plovila do željenih destinacija duž Jadrana
• Prijevoz plovila do željenih odredišta duž talijanske obale

Naši vozači imaju vozne dozvole A, B, C, D, E kategorije i 15 godina iskustva u transportu.

tel;00 386 (0) 70 670 413


IT - Italienisch
Offriamo camper e barche

 

Effettuiamo il trasporto di imbarcazioni con il vostro rimorchio e roulotte per il traffico nazionale e internazionale.
Caravan roulotte:
• Trasporto di caravan e assistenza nella piazzola
• Durante il trasporto di rimorchi da campeggio, possono essere trainati con furgoni e attrezzature da campeggio correlate,
• Trasporto di carri NDM a due assi pesanti e lunghi fino a 2500 kg inclusi.


 Trasporto di nave:
• Trasporto di navi più pesanti e lunghe di NDM fino a 2500 kg compresi, larghezza massima di 2,55 m di lunghezza in totale 11 m (il rimorchio e la nave non devono superare la lunghezza di 11 m)
• Trasporto della nave dal "continente" al mare o dal mare al "continente"
• Trasporto di navi verso destinazioni desiderate lungo l'Adriatico
• Trasporto di navi verso destinazioni desiderate lungo la costa italiana

I nostri autisti hanno superato le categorie A, B, C, D, E e 15 anni di esperienza nel settore dei trasporti.

tel;00 386 (0) 70 670 413

 


SL - Slowenisch
Nudimo prevoz kamp prikolic in plovil

 

Prevoz plovil z vašo prikolico in prevoz  kamp prikolic izvajamo  v domačem in mednarodnem prometu.

 Prevozi počitniških kamp prikolic

·         Prevoz kamp prikolice in pomoč pri postavitvi na parceli

·         Pri prevozu kamp prikolic lahko le-te vlečemo s kombi vozili in pripadajočo kamp opremo,

 ·         Prevoz težjih in dolgih dvoosnih kamp prikolic NDM do vključno 2500 kg.

 

 Prevoz plovil :

 ·         Prevoz težjih in dolgih plovil  NDM do vključno 2500 kg ,širina maksimalno 2,55 m dolžina skupno 11 m (prikolica in plovilo ne smeta presegati dolžine 11 m)

 ·         Prevoz plovila iz "celine" na morje ali iz morja na "celino"

 ·         Prevoz plovil na željene destinacije vzdolž Jadrana

 ·         Prevoz plovil na željene destinacije vzdolž Italijanske obale

 

Naši vozniki imajo opravljen  izpit  A,B,C,D,E kategorije in 15 let izkušenj v transportnem prometu.

 

 tel; 00 386 (0)70 670 413

 


EN - Englisch
We offer camping caravans and boats

 

We carry out transport of boats with your trailer and caravans for domestic and international traffic
Caravan camping caravans:
• Transportation of caravans and assistance in placing on the plot
• When transporting camping trailers, they can be drawn with vans and related camping equipment,
• Carriage of heavy and long two-axle NDM caravans up to and including 2500 kg.


Vessel transport:
• Transport of heavier and long vessels of NDM up to and including 2500 kg, width maximum 2,55 m length in total 11 m (trailer and vessel must not exceed length of 11 m)
• Transport of the vessel from the "continent" to the sea or from the sea to the "continent"
• Transport of vessels to desired destinations along the Adriatic
• Transport of vessels to desired destinations along the Italian coast

Our drivers have passed the A, B, C, D, E categories and 15 years of experience in transport.

tel;00 386 (0) 70 670 413

 


ENTER AT,Adrijan Tomše s.p. [Alle Anzeige diese Firma]

Goriška 2

3000 Celje

Land: SLO. [Slowenien]

TEL: 00386 40651071

Internetseite: http://www.enter-at.si

Sprache : slovensko,angleško

Sagen Sie bitte dem Anbieter, dass Sie die Präsentation auf TransportWays.eu gesehen haben. Empfehlen Sie das Portal auch den anderen.

Zufällige Anbieter

AVTOPREVOZNIŠTVO LUKMAN, SELITVENI SERVIS IN DRUGE PREVOZNE STORITVE, Sebastijan Lukman s.p.
SOVA TRANSPORT Darko Jovanovič s.p.
TransportWays.eu, alle Rechte vorbehalten | E-mail: info@TransportWays.eu | CONTACT | RECHTSMITTEILUNG